İnsan omurgasının normal anatomisi arkadan bakıldığında tamamen düz bir hat şeklinde, yandan bakıldığında ise bel ve boyun bölgesinde hafif çukurluğu yani lordoz ve sırt bölgesinde ise hafif bir kamburluk olmalıdır. Skolyoz rahatsızlığı omurgadaki %10 derecenin üzerindeki sağa ya da sola doğru olan eğriliklere verilen isimdir. Genellikle büyüme çağında ortaya çıkan omurganın idiyopatik, konjenital ya da nöromuskuler sebeplerle omurganın anatomik yapısının bozulup sağa, sola bazende omurların kendi etrafına doğru dönmesi ile omurganın “S” ve ya “C” şeklini almasına sebep olan 3 boyutlu omurga şekil bozukluğu olarak tanımlanabilir.

Skolyoz (omurga eğriliği) derecesine göre hastada estetik duruş ve görünüm bozukluğuna ek olarak iç organlara baskı yapması nedeniyle birçok ikincil rahatsızlığa sebep olur.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Belirtileri?

Skolyoz rahatsızlığının başlangıç evrelerinde belirtileri olmayabilir. Erken evrelerde ciddi şikayetlere sebep olmaz bu nedenle erken dönemde aile farketmez ise teşhisi gecikmekte ya da teşhis edilememektedir. Çoğu hastanın skolyozu ergenlik dönemlerinde farklı sebeplerle çektirilen röntgen grafilerinde ve ya okul taramaları sonucu fark edilmektedir. En kolay fark edilen belirti hastanın omuz yüksekliklerindeki farktır. Kürek kemiklerindeki çıkıntılar, meme seviyelerindeki eşitsizlikler, vücut görünümündeki asimetri bozuklukları teşhisi kolaylaştırır. 40 dereceye kadar olan skolyozlarda ağrı ve görüntü bozukluğu olurken 50 derece ve üzerinde solunum fonksiyonlarında sıkıntı yaşanabilir. Skolyoz rahatsızlığının doğal seyri her zaman farklılık gösterebilir. Bazı hastalarda hastalık ilerleyen seyirde devam eder, bazı hastalarda uzun yıllar aynı seviyede kalır bazı hastalarda ise düzelme anlamında nadiren hastalık geriler. Skolyoz 6 aylık periyotlarla takip edilir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Sebepleri?

Skolyoz hastalarının %80 inde eğriliğin sebebi günümüzde kesin olarak bilinmemektedir. Skolyoza neden olabilen anatomik sorunlara baktığımızda; Doğumsal anomaliler, kas ve sinir hastalıkları (Kas hastalığı, serebral palsi, sirigomiyeli, çocuk felci ), travma, omurgayı etkileyen enfeksiyonlar, omurgada oluşan tümörler, bacak boy eşitsizlikleri, duruş bozuklukları bilinen skolyoz sebepleridir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Tanısı?

Skolyoz şüphesi olan hastanın çıplak omurgasına arkadan bakılarak omurga hattındaki asimetri farkları, eğildiğinde sırtında oluşan kabarmalar rahatlıkla görülebilir. Skolyoz kesin teşhis ve tanısı için omurgayı kapsayan ayakta çekilmiş röntgen grafileri, omurga MR’ları ile birlikte ortopedik muayene yeterlidir.