Gizlilik Şartlarımız

Ahmet Özyazgan'nın İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ('Politika'); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK') uyarınca Ahmet Özyazgan'nın resmi internet sitesindeki içeriklerin müşteri, ziyaretçi ve diğer kişiler ('Kullanıcı') tarafından kullanımı esnasında Ahmet Özyazgan ile paylaştığı veya ürettiği kişisel verilerin Ahmet Özyazgan tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şart ve koşulları belirlemektedir. Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca Ahmet Özyazgan tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlenir. Anonim (kaynağı belli olmayan) hale getirilen veriler, KVKK uyarınca kişisel veri olarak değerlendirilmez ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

TOPLANABİLECEK KİŞİSEL VERİLER

  • -Kimlik Bilgisini ,
  • -İşlem Güvenliği Bilgisini,
  • -TCP/IP Bilgisini,
  • -Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisini,
  • -İletişim Bilgisini,
  • -Kullanıcı Bilgisini,
  • -Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini,
  • -Olay Yönetim Bilgisini,
  • -Kullanıcı İşlem Bilgisini,

GİZLİLİK POLİTİKASI'NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Ahmet Özyazgan, işbu Politika hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel işbu Politika, Kullanıcı’ya web sitesinde sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Ahmet Özyazgan , Kullanıcılar’a ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri web sitesi kapsamında Kullanıcı’ya sunulan ürün ve hizmetlerin ifası amacıyla faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu ürün ve hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.

Bu kapsamda Ahmet Özyazgan , Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, web sitesi veya Ahmet Özyazgan ürün ve hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Politika'da veya Kullanıcı’ya sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, denetim, danışma ve araştırma şirketleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Yorum Gönder